Korzyści z własnej studni głębinowej

wiercimy

Główną zaletą własnej studni głębinowej jest posiadanie czystej, bogatej w składniki mineralne wody

Często woda z wodociągów jest chlorowana, woda ze studni głębinowej nie jest niczym zanieczyszczona, dlatego posiada odpowiedni smak oraz brak jakichkolwiek zapachów. Budując własną studnię głębinową ponosimy koszty jednorazowo, gdyż woda w trakcie użytkowania kosztuje nas około 20gr za 1m3. W przypadku wodociągów ponosimy koszty związane z przyłączem wody do budynku, uzależnieni jesteśmy od sąsiadów, którzy muszą wyrazić zgodę na przekopanie rurociągu przez ich posesję, oraz ponosimy comiesięczne koszty a cena wody waha się w granicach 5-8zł za 1m3 plus dodatkowo koszty ścieków. Inwestycja budowy własnej studni głębinowej zwraca się tym szybciej im więcej wody zużywamy w swoim obiekcie.

Etapy powstawania studni głębinowej

wiercimy

1. Wyznaczenie odpowiedniego miejsca

Po pierwsze działkę sprawdzamy w mapach hydrogeologicznych pod kątem występowania wód głębinowych, swoje wiercenia nie uzależniamy od „różdżkarzy”, którzy jedynie wyczuwają wody podskórne bądź też cieki wodne zalegające do paru metrów. Kolejnym krokiem jest wyznaczenie miejsca wiercenia na działce tak aby nie przeszkadzała ona w użytkowaniu działki, czy też w planowaniu nowych inwestycji na działce.

2. Dostarczenie wiertnicy na teren inwestycji

Poprzez posiadanie wiertnicy na gumowych gąsienicach nie niszczymy posesji wjeżdżając na wyznaczone miejsce. Posiadamy zwinne wiertnice dlatego nie niszczymy terenu tak jak odbywa się to podczas wjeżdżania wiertnic na samochodach, gdzie często kierowcy zakopują się bądź też niszczą krawężniki czy też kostkę na posesji. Dzięki zabudowie kompresora na zwinnej ciężarówce posiadającej napęd 4×4 jesteśmy w stanie dojechać sprężarką nawet w najtrudniejsze warunki. Nie niszczymy posesji inwestora ciężarówka, posiadamy ponad 100m węża powietrznego, dlatego ciężarówka z kompresorem nie musi podjeżdżać całkiem na teren wiercenia a może stać na utwardzonym miejscu w odległości do 100m od wiercenia, nie niszcząc tym samym działki.

wiercimy
wiercimy

3. Wiercenie studni

Pierwszym krokiem jest zapuszczenie rur osłonowych. Osłaniają one odwiert od luźnych formacji typu piasek, żwir glina itp. Zapobiegają one również mieszaniu się wód podskórnych oraz zanieczyszczeń z wodną głębinową. Kolejnym krokiem jest wiercenie na boso do warstwy wodonośnej. Warstwa wodonośna musi zostać przewiercona wtedy wykonana jest prawidłowo studnia głębinowa.

4. Zabudowa kolumny eksploatacyjnej rurami studziennymi PVC

Stosujemy wyłącznie rury posiadające odpowiednie atesty żywieniowe, wytrzymałościowe oraz szczelności. W otwór najpierw zapuszczana jest rura pod filtrowa, następnie perforowane filtry studziennie o odpowiedniej wielkości szczelinek, następnie do samego wierzchu zapuszcza się rury nad filtrowe. Wszystkie rury są skręcane dlatego gwarantujemy szczelność całej kolumny.

wiercimy
wiercimy

5. Zażwirowanie otworu oraz uszczelnienie studni

Kolejnym etapem jest wypełnienie otworu i przestrzeni pomiędzy rurami studziennymi a otworem specjalnym żwirkiem. Głównym zadaniem żwiru jest filtrowanie wody oraz ułożenie korka uszczelniającego w odpowiednim miejscu. Żwirowanie studni głębinowej jest bardzo ważne, dlatego wykonujemy to powoli oraz z dokładnością. Nie odpowiednie za żwirowanie może doprowadzić do zniszczenia studni. Korek uszczelniający należy wykonać na odpowiedniej głębokości, tak aby odciąć wody podskórne oraz wszelkie zanieczyszczania występujące w wodach gruntowych.

6. Pompowanie oczyszczające oraz pomiar parametrów studni

Po wykonaniu studni głębinowej poprzez zapuszczenie pompy głębinowej roboczej oczyszczamy wodę ze studni. Studnia oczyszczana jest do póki nie uzyska się czystej wody. Następnie przeprowadzane jest pompowanie pomiarowe. Określana jest wydajność studni.

wiercimy
wiercimy

7. Wykonanie przyłącza wodnego do budynku

Ostatnim etapem budowy studni głębinowej jest wykonanie obudowy oraz podłączenie wody do budynku. Wszelkie materiały potrzebne do wykonania tego etapu dostarczane są przez pracowników, dlatego inwestora nie obchodzi zakup żadnych materiałów. Obudowy wykonujemy z betonowych kręgów o średnicy 80cm, pozwala to na wygodne dostanie się do rury studziennej oraz na przeprowadzenie wszelkich prac instalatorskich. Dzięki zastosowaniu kręgów oraz włazu nie trzeba rozkopywać terenu wokół obudowy w celu wyjęcia pompy czy też przeprowadzenia rewizji studni tak jak w przypadku stosowania plastikowych studzienek. Na rury studzienne podczas montażu pompy zakładamy szczelną głowiczkę, która szczelnie zamyka studnię tak aby niepożądane rzeczy bądź też czynniki nie dostały się do studni. Kolejnym etapem jest doprowadzenie rury wodnej oraz rury na kabel elektryczny do kotłowni. Następnie po wcześniejszym doborze zbiornika przeponowego jest on montowany w kotłowni oraz podłączany do istniejącej instalacji w budynku.

Wszystkie roboty ziemne jak również instalatorskie wykonujemy z wszelką starannością oraz dokładnością. Nie zostawiamy po sobie wielkiego bałaganu.

Zajmujemy się również kompleksowo przyłączami wodnymi. Montujemy pompy głębinowe znanych marek, które posiadają wieloletnią gwarancję oraz serwis. Wykonujemy obudowy studni z specjalnymi szczelnymi głowicami, jak również przy użyciu złączy szwedzkich.

Złącza szwedzkie poprzez specjalne uszczelnienie pozwalają na podpięcie studni w terenie gdzie wody podskórne oraz opadowe występują powyżej strefy przemarzania. Umożliwia nam to bezpiecznie oraz pewne podłączenie wody jak również daje pewność, iż wody opadowe nie dostaną się do naszej studni i nie zanieczyszczą jej. Poniżej przedstawiamy dwa sposoby montowania obudowy studnie głębinowej jak również przykładowe hydrofornie z zbiornikiem przeponowym.

wiercimy

Obudowa przy użyciu kręgów betonowych oraz specjalnej głowicy.

Obudowa przy użyciu złącza szwedzkiego.

wiercimy

Obudowa przy użyciu plastikowej studzienki.

wiercimy

Przykładowa realizacja.

wiercimy

Przykładowa realizacja.

wiercimy

PRZEPISY PRAWNE

Studnie głębinowe należy wykonywać z zachowaniem odpowiednich odległości:

5 m od granicy działki, a także studni wspólnej na granicy dwóch działek,
7,5 m od od osi rowu przydrożnego
15 m od szczelnych zbiorników na ścieki, kompostowników itp., jak również od szczelnego bezodpływowego zbiornika ścieków,
30 m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu,
70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych.

Używane materiały

Rury studzienne i filtry

są wykonywanie przez specjalistyczną firmę, która posiada wieloletnie doświadczenie. Stosowane rury posiadają odpowiednie atesty żywieniowe, wytrzymałościowe oraz szczelności. Filtry są oryginalnie nacinane przed specjalną maszynę, nie ręcznie i niedbale jak u konkurencji.

Żwir filtracyjny

stosowany do obsypywania przestrzeni pomiędzy otworem a kolumną rur studziennych posiada odpowiednią wielkość, która umożliwia prawidłowe obsypanie studni.

Compactonit

stosuje się w celu uszczelnienia studni oraz odcięcia wód gruntowych oraz wód podskórnych jak również wszelkich zanieczyszczeń od wody głębinowej. Compactonit należy stosować na odpowiedniej głębokości w celu odpowiedniego uszczelnienia studni głębinowej.