Odwierty studni głębinowych

Firma FHU Daniel oferuje usługi wiertnicze, obejmujące między innymi odwierty studni głębinowych. Jest to doskonałe rozwiązanie zarówno dla gospodarstw domowych, jak i zakładów przemysłowych, gospodarstw rolnych czy ogrodniczych. Jest to ujęcie pozwalające na pozyskiwanie wody, która nie jest narażona na zanieczyszczenia. Ponadto pozwala na duże oszczędności, gdyż woda uzyskiwana w ten sposób jest tańsza niż ta dostarczana przez wodociągi. Zasięg naszych usług obejmuje całą Małopolskę.

Jak realizujemy odwierty studni?

Każde zlecenie na odwiert studni rozpoczynamy od określenia najlepszej lokalizacji, która zapewni stały, bardzo wygodny dostęp do wody dla całego gospodarstwa, a także ustalenia jej orientacyjnej głębokości. Realizując usługi związane z odwiertami przestrzegamy przepisów prawnych dotyczących ujęć wody, takich jak studnie głębinowe. Mamy wieloletnie doświadczenie w dziedzinie odwiertów, nie tylko jeśli chodzi o studnie, ale również odwierty pod pompy ciepła.

wiercimy

Dlaczego warto zdecydować się na własną studnię głębinową?

Korzystanie ze studni głębinowej ma wiele korzyści, które przedstawimy w tym akapicie. Przede wszystkim jest to komfort posiadania czystej i bogatej w składniki mineralne wody. Nie jest ona chlorowana – w przeciwieństwie do tej z wodociągów. Ponadto doskonale nadaje się do picia i wykorzystania w kuchni, gdyż ma właściwy smak i  jest bezzapachowa.

Wśród zalet studni głębinowych należy również wspomnieć o oszczędnościach, jakie przynosi ta inwestycja. Budowa studni wiąże się z jednorazowymi kosztami. Natomiast użytkowanie wody będzie Cię kosztować zaledwie około 20gr za 1m 3, podczas gdy korzystanie z wodociągów to zapłata za przyłączenie wody do budynku, konieczność uzyskania zgody od sąsiadów na przekopanie rurociągu przez ich posesję, comiesięczne koszty w granicach 5 – 8 zł za 1m 3 oraz opłata za ścieki.

Studnia głębinowa to inwestycja na wiele lat, a jej koszty zwrócą się tym szybciej, im więcej wody będziesz zużywać.

Etapy powstawania studni głębinowej

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o posiadaniu własnej studni głębinowej,  warto zapoznać się z dokładnym przebiegiem procesu jej budowy.

wiercimy

1. Wybór właściwej lokalizacji

Każdą realizację zlecenia zaczynamy od sprawdzenia terenu na mapach hydrogeologicznych pod kątem występowania wód głębinowych. Następnie wyznaczamy najwłaściwsze miejsce do wykonania wiercenia, aby wybudowana studnia nie stanowiła przeszkody w użytkowaniu działki i planowaniu kolejnych inwestycji.

2. Wykonanie odwiertu studni

Po wykonaniu otworu, umieszczamy w nim rury osłonowe, chroniące go od piasku, gliny, żwiru i innych zanieczyszczeń oraz zapobiegające mieszaniu się wód podskórnych z głębinowymi.  Następnie wiercimy na boso, aż do przewiercenia warstwy wodonośnej.

Warto zauważyć, że posiadamy wiertnicę na gumowych gąsienicach. Jej użycie pozwala na zredukowanie stopnia zniszczeń terenu podczas wjazdu na teren posesji. Zabudowa kompresora na ciężarówce o napędzie 4×4 pozwala na dojazd sprężarką nawet w najtrudniejsze warunki. Dzięki ponad 100 metrowemu wężowi powietrznemu, ciężarówka z kompresorem może stać w odległości do 100m od miejsca wiercenia – co zapobiega dewastacji działki.

wiercimy
wiercimy

3. Zabudowa kolumny eksploatacyjnej rurami studziennymi PVC

Do otworu zapuszczamy rurę podfiltrową i perforowane filtry studzienne o odpowiedniej wielkości szczelinek. Kolejnym krokiem jest wbudowanie rur nadfiltrowych.

W FHU Daniel używamy jedynie skręcanych rur posiadających odpowiednie atesty szczelności, żywieniowe i wytrzymałościowe.

4. Zażwirowanie otworu oraz uszczelnienie studni

Na tym etapie następuje wypełnienie żwirem filtracyjnym przestrzeni pierścieniowej pomiędzy rurami studziennymi a otworem.

Żwirowanie studni wierconej głębinowej jest bardzo ważne (nieodpowiednio wykonane może doprowadzić do jej zniszczenia), dlatego przeprowadzamy tę czynność powoli i z dokładnością. Korek uszczelniający należy wykonać na odpowiedniej głębokości, tak aby odciąć wody podskórne oraz wszelkie zanieczyszczania występujące w wodach gruntowych.

wiercimy
wiercimy

5. Pompowanie oczyszczające oraz pomiar parametrów studni

Po zapuszczeniu pompy głębinowej roboczej do otworu studziennego, następuje etap pompowania oczyszczającego wodę ze studni. Studnia oczyszczana jest dopóty, dopóki woda nie będzie czysta. Następnie przeprowadzane jest pompowanie pomiarowe i określana jest wydajność studni. Na montowane przez nas pompy głębinowe udzielamy wieloletniej gwarancji oraz zapewniamy profesjonalny serwis.

6. Wykonanie przyłącza wodnego do budynku

Kolejnym krokiem przy budowie wierconej studni głębinowej jest wykonanie obudowy i podłączenie wody do budynku. Wszystkie potrzebne materiały są dostarczane przez pracowników. Obudowy wykonujemy z betonowych kręgów o średnicy 80cm. Pozwala to na wygodne dostanie się do rury studziennej i przeprowadzenie wszelkich prac instalatorskich. Dzięki kręgom i włazowi nie trzeba rozkopywać terenu wokół obudowy w celu wyjęcia pompy czy też przeprowadzenia rewizji studni, tak jak w przypadku stosowania plastikowych studzienek. Na rury studzienne założona zostaje szczelna głowica, zamykająca studnię  i chroniąca ją przed dostaniem się do środka niepotrzebnych zanieczyszczeń.

Następnie doprowadzamy do kotłowni rurę wodną i rury na kabel elektryczny. Zbiornik przeponowy jest montowany w kotłowni i podłączany do istniejącej instalacji w budynku.

wiercimy
wiercimy

Instalacja zakończona!

  • Wszystkie roboty ziemne i instalatorskie wykonujemy starannie i dokładnie, przy wykorzystaniu najwyższej jakości sprzętu. Staramy się nie pozostawiać po sobie wielkiego bałaganu.
  • Oprócz głowic, stosujemy również złącza szwedzkie, pozwalające na podpięcie studni w terenie, gdzie wody podskórne i opadowe występują powyżej strefy przemarzania. Ich wykorzystanie umożliwia bezpieczne podłączenie wody i zapobiega przedostaniu się do studni wód opadowych.
wiercimy

Obudowa przy użyciu kręgów betonowych oraz specjalnej głowicy.

Obudowa przy użyciu złącza szwedzkiego.

wiercimy

Obudowa przy użyciu plastikowej studzienki.

wiercimy

Przykładowa realizacja.

wiercimy

Przykładowa realizacja.

wiercimy

PRZEPISY PRAWNE

Wykonujemy odwierty studni głębinowych, z zachowaniem określonych przez przepisy prawne odległości:

5 m od granicy działki, a także studni wspólnej na granicy dwóch działek,
7,5 m od od osi rowu przydrożnego
15 m od szczelnych zbiorników na ścieki, kompostowników itp., jak również od szczelnego bezodpływowego zbiornika ścieków,
30 m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu,
70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych.

Zapewniamy, że wszystkie stosowane przez nas materiały i urządzenia posiadają wszelkie niezbędne atesty i pochodzą wyłącznie od sprawdzonych firm.

Używane materiały

Rury studzienne i filtry

są wykonywanie przez specjalistyczną firmę, która posiada wieloletnie doświadczenie. Stosowane rury posiadają odpowiednie atesty żywieniowe, wytrzymałościowe oraz szczelności. Filtry są oryginalnie nacinane przed specjalną maszynę, nie ręcznie i niedbale jak u konkurencji.

Żwir filtracyjny

stosowany do obsypywania przestrzeni pomiędzy otworem a kolumną rur studziennych posiada odpowiednią wielkość, która umożliwia prawidłowe obsypanie studni.

Compactonit

stosuje się w celu uszczelnienia studni oraz odcięcia wód gruntowych oraz wód podskórnych jak również wszelkich zanieczyszczeń od wody głębinowej. Compactonit należy stosować na odpowiedniej głębokości w celu odpowiedniego uszczelnienia studni głębinowej.