Roboty ziemne

wiercimy

Dzięki nowoczesnym maszynom oraz wykwalikowanym pracownikom oferujemy również wszelkiego rodzaju roboty ziemne. Dysponujemy koparko-ładowarką, koparkami obrotowymi na gąsienicach oraz samochodami ciężarowymi.

ZAKRES NASZYCH PRAC

Kompleksowe przygotowania terenu
Budowa dróg dojazdowych
Wykopy pod fundamenty
Przyłącza wodne, kanalizacyjne, elektryczne, gazowe
Wywóz ziemi i gruzu
Przydomowe oczyszczalnie
Czyszczenie placu budowy
Równanie terenu
Rowy melioracyjne
Skarpowanie terenu
Odśnieżanie oraz wywóz śniegu
Sprzedaż kruszywa