Pompy gruntowe

Pompy gruntowe wykorzystują jako dolne źródło ziemię, a zatem to z niej pobierają ciepło służące do ogrzewania budynku oraz wody użytkowej. Ich efektywność zależy przede wszystkim od rodzaju gleby. Kluczowy aspekt stanowi stopień nawodnienia terenu, ponieważ woda stanowi jeden z najlepszych nośników ciepła. Aby system był w pełni funkcjonalny, prace muszą być wykonane przez profesjonalistów dbających przede wszystkim o odpowiednie zagęszczenie gruntu, a także dokładne wypełnienie rur kolektora płynem zapobiegającym zamarzaniu, który ponadto służy jako izolator utrudniający wymianę ciepła.

Dlaczego pompy gruntowe mają wyższą sprawność do wodnych i powietrznych?

W polskich warunkach klimatycznych pompy pobierające ciepło z gruntu okazują się bardziej wydajne od wodnych oraz powietrznych. Dlaczego? Przede wszystkim pełniący funkcję dolnego źródła grunt zachowuje dodatnią temperaturę nawet w sezonie grzewczym. Ponadto zastosowanie pionowych kolektorów umożliwia dotarcie do najgłębszych warstw ziemi, gdzie utrzymuje się najwyższa temperatura – niemal niezależna od warunków atmosferycznych panujących nad powierzchnią.

Choć pompy gruntowe wymagają znacznie bardziej zaawansowanej instalacji, a pionowe odwierty pompy ciepła są najdroższymi – decydujemy się na tę właśnie metodę, ponieważ dzięki stabilnej temperaturze w głębokich warstwach ziemi jest ona najefektywniejsza w naszych warunkach klimatycznych. Ponadto gwarantuje przewidywalne warunki pracy, a co najważniejsze – zapewnia właścicielowi działki swobodę planowania innych inwestycji wokół domu.