Odwierty studni głębinowych

Studnie głębinowe

Studnie głębinowe to coraz bardziej popularna alternatywa dla pozyskiwania wody z sieci wodociągowej. Ich działanie opiera się na pobieraniu wody z wodonośnych warstw ziemi. Aby pionowe ujęcie spełniało swoją funkcję, należy dokonać odpowiednio głębokiego odwetu studni, sięgającego nawet do kilkudziesięciu metrów. Studnia działa na zasadzie tłoczenia. Woda trafia do rur, a następnie do kranu za pomocą pompy głębinowej znajdującej się w zbiorniku, która wypycha ją do góry pod wpływem ciśnienia wywołanego odkręceniem kurka.

wiercimy

Dlaczego warto zdecydować się na własną studnię głębinową?

Korzystanie z przydomowej studni głębinowej wiąże się z licznymi korzyściami. Przede wszystkim jej użytkownicy posiadają stały dostęp do czystej i bogatej w składniki mineralne wody. Nie podlega ona chlorowaniu – w przeciwieństwie do tej z wodociągów. Ponieważ jest bezzapachowa oraz charakteryzuje się właściwym smakiem, doskonale nadaje się do picia i wykorzystania w kuchni. Studnia głębinowa to również inwestycja, która generuje zyski.
Coraz więcej właścicieli działek decyduje się na przydomowe ujęcie wody nie z braku możliwości przyłącza, lecz właśnie ze względów oszczędnościowych. Budowa studni to jednorazowy koszt. Natomiast użytkowanie wody będzie Cię kosztować zaledwie około 20 gr za 1 m3. Tymczasem korzystanie z wodociągów obciąża wydatkami związanymi z:
• przyłączeniem wody do budynku,
• koniecznością uzyskania zgody od sąsiadów na przekopanie rurociągu przez ich posesję,
• comiesięcznymi kosztami w granicach 5–8 zł za 1 m3,
• opłatami za ścieki.
Wybudowanie studni głębinowej to zatem doskonała alternatywa, a ponadto inwestycja na wiele lat. Jej koszty zwrócą się tym szybciej, im więcej wody będziesz zużywać.

Etapy powstawania studni głębinowej

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o posiadaniu własnej studni głębinowej,  warto zapoznać się z dokładnym przebiegiem procesu jej budowy.

wiercimy

1. Wybór właściwej lokalizacji

Każdą realizację zlecenia zaczynamy od sprawdzenia terenu na mapach hydrogeologicznych pod kątem występowania wód głębinowych. Następnie wyznaczamy najwłaściwsze miejsce do wykonania wiercenia, aby wybudowana studnia nie stanowiła przeszkody w użytkowaniu działki i planowaniu kolejnych inwestycji.

2. Wykonanie odwiertu studni

Po wykonaniu otworu, umieszczamy w nim rury osłonowe, chroniące go od piasku, gliny, żwiru i innych zanieczyszczeń oraz zapobiegające mieszaniu się wód podskórnych z głębinowymi.  Następnie wiercimy na boso, aż do przewiercenia warstwy wodonośnej.

Warto zauważyć, że posiadamy wiertnicę na gumowych gąsienicach. Jej użycie pozwala na zredukowanie stopnia zniszczeń terenu podczas wjazdu na teren posesji. Zabudowa kompresora na ciężarówce o napędzie 4×4 umożliwia na dojazd sprężarką nawet w najtrudniejsze warunki. Dzięki ponad 100 metrowemu wężowi powietrznemu, ciężarówka z kompresorem może stać w odległości do 100m od miejsca wiercenia – co zapobiega dewastacji działki.

wiercimy
wiercimy

3. Zabudowa kolumny eksploatacyjnej rurami studziennymi PVC

Do otworu zapuszczamy rurę podfiltrową i perforowane filtry studzienne o odpowiedniej wielkości szczelinek. Kolejnym krokiem jest wbudowanie rur nadfiltrowych.

W FHU Daniel używamy jedynie skręcanych rur posiadających odpowiednie atesty szczelności, żywieniowe i wytrzymałościowe.

4. Zażwirowanie otworu oraz uszczelnienie studni

Na tym etapie następuje wypełnienie żwirem filtracyjnym przestrzeni pierścieniowej pomiędzy rurami studziennymi a otworem.

Żwirowanie studni wierconej głębinowej jest bardzo ważne (nieodpowiednio wykonane może doprowadzić do jej zniszczenia), dlatego przeprowadzamy tę czynność powoli i z dokładnością. Korek uszczelniający należy wykonać na odpowiedniej głębokości, tak aby odciąć wody podskórne oraz wszelkie zanieczyszczania występujące w wodach gruntowych.

wiercimy
wiercimy

5. Pompowanie oczyszczające oraz pomiar parametrów studni

Po zapuszczeniu pompy głębinowej roboczej do otworu studziennego, następuje etap pompowania oczyszczającego wodę ze studni. Studnia oczyszczana jest dopóty, dopóki woda nie będzie czysta. Następnie przeprowadzane jest pompowanie pomiarowe i określana jest wydajność studni. Na montowane przez nas pompy głębinowe udzielamy wieloletniej gwarancji oraz zapewniamy profesjonalny serwis.

6. Wykonanie przyłącza wodnego do budynku

Kolejny krok to wykonanie obudowy i podłączenie wody do budynku. Wszystkie potrzebne materiały są dostarczane przez naszych pracowników. Obudowy wykonujemy z betonowych kręgów o średnicy 80 cm. Pozwala to na wygodne dostanie się do rury studziennej i przeprowadzenie wszelkich prac instalatorskich. Dzięki kręgom i włazowi nie trzeba rozkopywać terenu wokół obudowy w celu wyjęcia pompy czy też przeprowadzenia rewizji studni, tak jak w przypadku stosowania plastikowych studzienek. Na rury studzienne zakładamy szczelną głowicę, zamykająca studnię i chroniąca ją przed dostaniem się do środka niepotrzebnych zanieczyszczeń. Następnie doprowadzamy do kotłowni rurę wodną i rury na kabel elektryczny. Zbiornik przeponowy jest montowany w kotłowni i podłączany do istniejącej instalacji w budynku.

wiercimy
wiercimy

Instalacja zakończona!

Wszystkie roboty ziemne i instalatorskie wykonujemy starannie i dokładnie, przy wykorzystaniu najwyższej jakości sprzętu. Oprócz głowic, stosujemy również złącza szwedzkie umożliwiające podpięcie studni w terenie, gdzie wody podskórne i opadowe występują powyżej strefy przemarzania. Ich wykorzystanie zapewnia bezpieczne podłączenie wody i zapobiega przedostaniu się do studni wód opadowych. Przed opuszczeniem działki porządkujemy ją.

Studnia głębinowa jako dodatkowy punkt poboru wody

Większość działek, na których stoją prywatne domy, posiada dostęp wody z wodociągów. W przypadku, gdy nie jest to możliwe, właściciele posesji korzystają z alternatywnej metody – studni głębinowej. Jest ona jednak nie tylko zastępnikiem, lecz także doskonałym uzupełnieniem zwyczajowego poboru wodny. Sprawdza się ona szczególnie jako rezerwa w przypadku awarii sieci. Wodę gruntową można  wykorzystać do podlewania sadu, ogrodu czy trawnika. Jej użytkowanie generuje spore oszczędności, a co więcej przyczynia się do ochrony środowiska poprzez pielęgnowanie zieleni wokół domu bez użycia chlorowanej wody.

 

Przepisy prawne

Wykonujemy odwierty studni głębinowych z zachowaniem określonych przez przepisy prawne odległości:

  • 5 m od granicy działki, a także studni wspólnej na granicy dwóch działek,
  • 7,5 m od osi rowu przydrożnego,
  • 15 m od szczelnych zbiorników na ścieki, kompostowników itp., jak również od szczelnego bezodpływowego zbiornika ścieków,
  • 30 m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu,
  • 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych.

Zapewniamy, że wszystkie stosowane przez nas materiały i urządzenia posiadają wszelkie niezbędne atesty i pochodzą wyłącznie od sprawdzonych firm.

Używane materiały

Rury studzienne i filtry

Pozyskujemy je od renomowanej na rynku firmy z wieloletnim doświadczeniem. Rury te posiadają odpowiednie atesty żywieniowe, wytrzymałościowe oraz szczelności. W przeciwieństwie do konkurencji używamy filtrów nacinanych nie ręcznie, lecz oryginalnie przez specjalną maszynę.

Żwir filiacyjny

Stosujemy go do obsypywania przestrzeni pomiędzy otworem a kolumną rur studziennych. Charakteryzuje się on odpowiednią wielkością, która umożliwia prawidłowe obsypanie studni.

Compactonit

Stosuje się go w celu uszczelnienia studni oraz odcięcia wód gruntowych i wód podskórnych, jak również wszelkich zanieczyszczeń od wody gruntowej. Compactonit należy stosować na odpowiedniej głębokości w celu odpowiedniego uszczelnienia studni głębinowej.

wiercimy

Obudowa przy użyciu kręgów betonowych oraz specjalnej głowicy.

Obudowa przy użyciu złącza szwedzkiego.

wiercimy

Obudowa przy użyciu plastikowej studzienki.

wiercimy

Przykładowa realizacja.

wiercimy

Przykładowa realizacja.

wiercimy

PRZEPISY PRAWNE

Wykonujemy odwierty studni głębinowych, z zachowaniem określonych przez przepisy prawne odległości:

5 m od granicy działki, a także studni wspólnej na granicy dwóch działek,
7,5 m od od osi rowu przydrożnego
15 m od szczelnych zbiorników na ścieki, kompostowników itp., jak również od szczelnego bezodpływowego zbiornika ścieków,
30 m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu,
70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych.

Zapewniamy, że wszystkie stosowane przez nas materiały i urządzenia posiadają wszelkie niezbędne atesty i pochodzą wyłącznie od sprawdzonych firm.

Używane materiały

Rury studzienne i filtry

są wykonywanie przez specjalistyczną firmę, która posiada wieloletnie doświadczenie. Stosowane rury posiadają odpowiednie atesty żywieniowe, wytrzymałościowe oraz szczelności. Filtry są oryginalnie nacinane przed specjalną maszynę, nie ręcznie i niedbale jak u konkurencji.

Żwir filtracyjny

stosowany do obsypywania przestrzeni pomiędzy otworem a kolumną rur studziennych posiada odpowiednią wielkość, która umożliwia prawidłowe obsypanie studni.

Compactonit

stosuje się w celu uszczelnienia studni oraz odcięcia wód gruntowych oraz wód podskórnych jak również wszelkich zanieczyszczeń od wody głębinowej. Compactonit należy stosować na odpowiedniej głębokości w celu odpowiedniego uszczelnienia studni głębinowej.

Serwis studni głębinowych w Małopolsce

Potrzebujesz rzetelnego i profesjonalnego serwisu studni głębinowych w Małopolsce? Skorzystaj z naszego doświadczenia w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu studni głębinowych również w Nowym Sączu.

Nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu studni głębinowych na terenie Małopolski, w tym Nowego Sącza. Przestrzegamy najwyższych standardów i zapewniamy solidną i trwałą konstrukcję. Studnie głębinowe są bardzo ważne dla zapewnienia dostępu do czystej i zdrowej wody. Dlatego nasz zespół wykwalifikowanych specjalistów z przyjemnością pomoże Państwu w spełnieniu Państwa wymagań.

Zaufaj nam i skorzystaj z naszych usług studni głębinowych w Małopolsce, w tym w Nowym Sączu. Gwarantujemy profesjonalne podejście i terminowe wykonanie prac. Naszym priorytetem jest zapewnienie dostępu do czystej, zdrowej wody. Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić szczegóły projektu i otrzymać wycenę. Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na potrzeby naszych klientów odnośnie studni głębinowych w Małopolsce, w tym w Nowym Sączu. Zapraszamy!