Odwierty studni

Odwiert studni to nieodłączny element budowy przydomowego punktu poboru wody. Istnieje kilka metod pozyskiwania wód gruntowych, a co za tym idzie – zbiorników oraz sposobów ich instalacji. Do najpopularniejszych rodzajów studni należą:

  • studnie kopane – ze względu na małą głębokość wykopywane ręcznie,
  • studnie abisyńskie – jej konstrukcja opiera się na wbijanej lub wkręcanej rurze,
  • studnie głębinowe – powstają na skutek wykonania głębokiego na kilkadziesiąt do kilkuset metrów odwiertu.

Ostatnia z wymienionych studni w porównaniu z pozostałymi dosięga do najgłębszych warstw ziemi, podczas gdy te pobierają jedynie wodę przypowierzchniową. Studnia wykonywana za pomocą odwiertu dostarcza zatem bardziej czystą, a tym samym zdatną do picia wodę.

Jak przeprowadza się odwierty studni?

Przeprowadzamy odwierty studni zarówno dla gospodarstw domowych, jak i zakładów przemysłowych, gospodarstw rolnych czy ogrodniczych. Każde zlecenie rozpoczynamy od określenia najlepszej lokalizacji, która zapewni stały, optymalny dostęp do wody, a także ustalenia jej orientacyjnej głębokości. Mamy wieloletnie doświadczenie w dziedzinie odwiertów, nie tylko jeśli chodzi o studnie, lecz także pompy ciepła. Aby zredukować uszkodzenia terenu wokół studni, wykorzystujemy wiertnicę na gumowych gąsienicach. Dzięki temu masz pewność, że prace nie wpłyną na estetykę Twojej przestrzeni przydomowej.

Pozwolenie na odwiert studni

Przed przystąpieniem do odwiertu studni należy sformalizować jej budowę. Pierwszym etapem jest uzyskanie pozwolenia wodoprawnego, które wystawia dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich. Jest ono jednak niezbędne tylko w określonych przypadkach, gdy:

  • głębokość studni wynosi więcej niż 30 m,
  • przewidywany pobór wody przekracza 5 m3 na dobę.

Dotyczy to zatem zazwyczaj sytuacji, kiedy studnia ma pełnić funkcję punktu poboru wody dla zakładów przemysłowych. W innych sytuacjach pozwolenie nie jest wymagane. Budowę studni należy jednak zgłosić w starostwie powiatowym.