Odwierty pod pompy ciepła

W ramach naszych usług przeprowadzamy odwierty pod pompy ciepła. Jesteśmy w stanie wykonać pionowe kolektory nawet do głębokości 300 m. Zajmujemy się również doprowadzeniem kolektorów do budynku. W przypadku większej liczby odwiertów stosujemy studzienkę zbiorczą, do której doprowadzane są wszystkie kolektory, a następnie wprowadzamy instalację do obiektu.

W trakcie ustalania głębokości odwiertu uwzględniamy:

  • moc pompy, która wiąże się z zapotrzebowaniem budynku na energię,
  • rozpoznanie geologiczne podłoża – jakość odbioru ciepła z poszczególnych warstw jest uzależniona od rodzaju gruntu,
  • liczbę odwiertów;
  • średnicę u-kształtnej sondy.

Decydując się na montaż pompy ciepła należy zdawać sobie sprawę z tego, że w miejscu, gdzie umieszczono dolne źródło, nie może zostać postawione żadne zabudowanie. Teren ten stanowi natomiast idealną przestrzeń dla założenia ogrodu bądź wybudowania parkingu.

Jakie odwierty do pompy ciepła są najlepsze?

Wykonujemy pionowe odwierty, ponieważ okazują się one bardziej efektywnym źródłem energii dla pompy. Zajmują bowiem o wiele mniej miejsca, ponieważ pobierają ciepło z najgłębszych warstw ziemi. Natomiast kolektory poziome działają bliżej powierzchni, a co za tym idzie – aby spełniały swoją rolę, teren nie może być zabudowany, wyłożony kostką czy obsadzony roślinami. Dzięki wymiennikom pionowym inwestor ma więcej możliwości zagospodarowania przestrzeni. Podczas odwiertu pompy ciepła pracujemy na najwyższej jakości sprzęcie, który umożliwia pracę nawet kilkaset metrów pod powierzchnią gruntu. W tym celu wykorzystujemy turbulentne sondy firmy Muovitech zapewniające zmniejszenie oporu cieplnego odwiertu.

Cena odwiertu pod pompę ciepła

Cena odwiertu pod pompę ciepła zależy przede wszystkim od wyniku wykonanej analizy gruntu oraz zapotrzebowania budynku na energię, co bezpośrednio wpływa na wybór modelu urządzenia. Koszt zależy zatem przede wszystkim od głębokości odwiertu, który przeliczamy na metry. Ponieważ pompa ciepła stanowi ekologiczną alternatywę dla tradycyjnych systemów grzewczych, warto skorzystać z dofinansowania na jej instalację w ramach pomocy wdrażana programu Czyste Powietrze.