BLOG
Dostęp do bieżącej wody to podstawowy wymóg, jaki powinien spełniać każdy budynek mieszkalny. Nie zawsze jednak istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do instalacji wodno-kanalizacyjnej. Alternatywnym rozwiązaniem jest wtedy budowa studni Więcej... 
Przydomowa studnia głębinowa to doskonałe rozwiązanie dla osób mieszkających w domkach jednorodzinnych i nie tylko. Dzięki uniezależnieniu się danego budynku od wodociągów, jego mieszkańcy nie muszą przejmować się podwyżkami cen wody, a także Więcej... 
Pompa gruntowa jest rozwiązaniem, które znajduje zastosowanie w przypadku tworzenia studni, a także pompy ciepła. Jej zadaniem jest dostarczanie wody z niższych głębokości, ku górze. Jej wykonaniem zajmują się specjalistyczne firmy, jak FHU Więcej... 
Jedną z najbardziej cenionych wartości jest niezależność. I nic w tym dziwnego! Zmieniająca się w szybkim tempie sytuacja pokazuje, że im bardziej samowystarczalni jesteśmy, tym większe jest nasze poczucie bezpieczeństwa. Dotyczy to zwłaszcza Więcej... 
Studnia głębinowa to nazwa określająca pionowe ujęcie wód podziemnych. Taką studnię można stworzyć, wykonując odpowiedni wykom lub odwiert, który musi sięgać do poziomu wodonośnego. Między powierzchnią gruntu, a warstwami wodonośnymi znajduje Więcej... 
Posiadanie własnego domu czy prowadzenie działalności różnego typu motywuje do tego, aby uniezależnić się od komercyjnych dostawców wody, energii. Popularnością cieszą się zatem alternatywne źródła energii, ale też wzrasta zainteresowanie Więcej...