Zima to czas, który wymaga szczególnego przygotowania. Ujemne temperatury są szkodliwe dla wielu instalacji, w tym dla wykorzystywanych w wielu polskich domach studni głębinowych. Jak można zapobiec ich zniszczeniu? Co należy zrobić jeszcze Więcej... 
Jedną z najbardziej cenionych wartości jest niezależność. I nic w tym dziwnego! Zmieniająca się w szybkim tempie sytuacja pokazuje, że im bardziej samowystarczalni jesteśmy, tym większe jest nasze poczucie bezpieczeństwa. Dotyczy to zwłaszcza Więcej...